Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
wtorek,23 lipca
Imienieny:
Bogna, Brygida, Apolinary
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Ochotnicza Straż Pożarna
obrazek
RYS HISTORYCZNY
Ochotnicza Straż Pożarna w Ossach została założona 15 listopada 1925 roku. Głównym powodem powstania tej organizacji były pożary, które często wybuchały we wsi. Mieszkańcy często tracili dorobek całego swojego życia. Założycielem OSP
w Ossach był sołtys Józefat Czapla. Spośród zapisanych 29 członków, wybrano pierwszy zarząd w następującym składzie:
Teofil Trzęsimiech – Prezes;
Józefat Czapla – Zastępca Prezesa;
Franciszek Trzęsimiech – Skarbnik;
Szczepan Kańtoch – Sekretarz;
Stanisław Gubała – Członek Zarządu;
Ignacy Kamiński – Członek Zarządu;
Józef Trzęsimiech – Naczelnik;
Jakub Mazur – Zastępca Naczelnika;
Władysław Kotuła – Gospodarz;
Antoni Kańtoch – Działowy 1;
Józef Michalak – Działowy 2.
Pierwszą remizę zbudowano w 1926 roku z desek, a dach pokryto papą. Rok później druhowie otrzymali pompę ręczną, a w 1934 roku strażacki wóz konny. W tym czasie jednostka utrzymywała się niemal wyłącznie z własnych składek członkowskich oraz z dochodów uzyskanych z imprez rozrywkowych. 29 kwietnia 1929 roku powstała pierwsza żeńska drużyna, której skład był następujący: Monika Czapla, Leokadia Hetmańczyk, Natalia Hetmańczyk, Stefania Hetmańczyk, Eufrozyna Kotuła, Stanisława Kotuła, Władysława Michalak, Honorata Morawiec, Anna Trzęsimiech, Bronisława Trzęsimiech, Helena Trzęsimiech, Marianna Trzęsimiech, Władysława Zawodniak.
W latach 1939-1945 z powodu wybuchu II wojny światowej działalność kulturalno – rozrywkowa została zawieszona. Dopiero w 1945 roku na wniosek Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej odbyło się pierwsze od sześciu lat walne zebranie. Wznowiono działalność kulturalno – rozrywkową. Wybrano także pierwszy powojenny zarząd, w składzie:
Alojzy Duda – Prezes;
Stanisław Kotuła – Naczelnik;
Józef Michalak – Sekretarz;
Władysław Góra – Skarbnik;
Ryszard Hetmańczyk – Gospodarz;
Bolesław Wieczorek – Członek Zarządu;
Stanisław Trzęsimiech – Członek Zarządu.

W 1950 roku na posiedzeniach zarządu i zebraniach dyskutowano o budowie nowej, murowanej strażnicy. Następnie zakupiono niezbędne materiały budowlane. 24 października 1969 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Tąpkowicach podjęło uchwałę w sprawie budowy Domu Strażaka w Ossach. Roboty związane z budową remizy powierzono Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach, w skład którego wchodzili wówczas:
Stanisław Grygier – Prezes;
Henryk Michalak – Naczelnik;
Zdzisław Zawodniak – Sekretarz, Kronikarz;
Tomasz Kańtoch – Skarbnik;
Henryk Trefon – Zastępca Naczelnika;
Marian Lazar – Gospodarz;
Ryszard Hetmańczyk – Członek Zarządu;
Józef Kotuła – Członek Zarządu.

Budowę strażnicy rozpoczęto pod koniec 1969 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich druhów
i miejscowej ludności 20 maja 1971 roku prace budowlane zostały zakończone. 28 lutego 1977 roku OSP w Ossach nabyła z własnych funduszy samochód pożarniczy marki STAR – 25. 2 września 1979 roku odbyła się uroczystość wręczenia Sztandaru 50-lecia. 16 września 1982 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach przekazała naszej jednostce samochód pożarniczy nowszej generacji STAR – 28. W 1985 roku nasza drużyna zajęła po raz trzeci pierwsze miejsce w Zawodach o Puchar Naczelnika Gminy, tym samym zdobyła puchar na własność. W tym czasie w zawodach brali udział druhowie: Jerzy Czapla, Eugeniusz Fisior, Mariusz Gubała, Wiesław Jaskuła, Dariusz Kańtoch, Grzegorz Kańtoch, Dariusz Kotuła, Mieczysław Lazar, Waldemar Lazar, Janusz Michalak, Bogdan Ogrodnik, Sławomir Szydło, Ryszard Woś, Grzegorz Zawodniak, Jarosław Zrałek, Zbigniew Zrałek.
Z czasem jednostka strażacka w Ossach rozwinęła swoją działalność i zgromadziła wiele sprzętu przeciwpożarowego, dla którego dotychczasowe pomieszczenia okazały się niewystarczające. Stąd też ponownie, dzięki dużemu zaangażowaniu druhów i miejscowej ludności, podjęto się rozbudowy remizy. W 1987 roku przystąpiono do modernizacji strażnicy. Najpierw dobudowano dwa garaże, później klatkę schodową i nadbudówkę nad starymi oraz nowymi garażami. Wszystkie prace budowlane były prowadzone pod nadzorem inspektora budowlanego druha Zdzisława Hetmańczyka. Kierownikiem Komitetu Rozbudowy był druh Marian Kubica. Pierwszymi murarzami, którzy położyli kamienie do ław fundamentowych byli druhowie: Józef Zawodniak, Lucjan Zrałek i Zdzisław Zawodniak. Rozbudowa strażnicy trwała 22 lata. Dopiero w 2009 roku całkowicie zmodernizowano starą i nową część remizy. Zakończenie tego maratonu remontowego było możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz samorządowych. Obecnie budynek ten jest swego rodzaju Sołeckim Domem Kultury, służy nie tylko strażakom, ale także mieszkańcom. Organizowane są tu różne posiedzenia, zebrania wiejskie i imprezy okolicznościowe oraz uroczystości, zarówno strażackie, jak i rodzinne.

Aktualnie jednostka liczy: 45 członków czynnych, 21 wspierających oraz 3 honorowych, a zarząd działa w następującym składzie:
Prezes - Grzegorz Kańtoch;
Naczelnik - Krzysztof Kotuła;
Wiceprezes - Leszek Gubała;
Zastępca Naczelnika - Wojciech Kocyga;
Sekretarz - Tomasz Duda;
Skarbnik - Zygmunt Hetmańczyk;
Gospodarz - Adam Kotuła;
Członek Zarządu - Tomasz Zadorożny;
Członek Zarządu - Patrycja Kańtoch.

Opracowano na podstawie Kronik Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach.

To krótki rys historyczny. Polecamy lekturę książki poświęconej naszej miejscowości i organizacjom w niej działającym, którą napisał Pan Jacek Malikowski: „Z dala od uczęszczanej szosy. Strażacy z Oss”.
GALERIA ZDJĘĆ
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ